Inwestycja już na pierwszy rzut oka pożyteczna, ręczna, po mocno, zajmująca minimum miejsca. Można zresztą postawić ją w przed pokoju, może wejść w skład obudowy kuchennej, jak w tym wypadku. można wbudować ją w jakąkolwiek wnękę lub naroże kuchni. Jak wynika z rysunku, duży nacisk położony został na sprawę urządzenia wnętrza naszej szafki porządkowej. Należy w tym celu zebrać cały posiadany „park maszynowy”, pomierzyć wielkości czym zajmie się dekorator wnętrz Warszawa i zaprojektować całość na miarę potrzeb uwzględniając rzecz jasna te przedmioty i urządzenia, o które w najbliższym czasie zamierzamy się wzbogacić. Wyjaśniamy szczegółowe urządzenie wnętrza takiej szafy dobrodziejki. Przyjrzyjmy się jeszcze raz rysunkom całości wnętrza.

Omówiony wyżej przykład realizuje zasadę bardzo drastycznego podziału kuchni na część laboratoryjną i jadalną. Podział ten zresztą nie dotyczy jedynie zewnętrznego wyglądu obu części. Sięga on wiele głębiej części te są bowiem organicznie od siebie niezależne również pod względem funkcji. Zasada ta została przeprowadzona konsekwentnie i jednoznacznie. Układ taki jednym może odpowiadać, inni natomiast woleliby może rozwiązanie bardziej jednorodne.

Następny przykład jest wyrazem zupełnie innej zasady, choć dobry projektant wnętrz dotyczy również prostokątnego wnętrza. Już pierwsze spojrzenie wskazuje na bogatsze rozwinięcie warsztatu kuchennego wzdłuż większego boku wnętrza. Zespół jadalny, usytuowany zresztą w tym samym miejscu co w projekcie poprzednim, łączy się ściśle z warsztatem kuchennym, stanowi nawet jakby jego przedłużenie. Z układu tego wynikło przede wszystkim bardziej intensywne wykorzystanie powierzchni i aranżacje pokoju dziennego. Stół jadalny wolno stojący, który oglądamy w poprzednim bardziej tradycyjnym rozwiązaniu, wydatnie ograniczył długość warsztatu kuchennego. Układ ten wprowadza jeszcze jedno istotne udogodnienie. Otóż osobo przygotowująca posiłek może zacząć jeść, mając dosłownie w zasięgu ręki „dochodzące” na ogniu następne dania.