Jednakże miejsce, w którym tenże befsztyk zostanie przyrumieniony, w niczym nie będzie przypominało dzisiejszej najlepiej nawet wyposażonej kuchni laboratoryjnej. Potrawę hermetycznie zamkniętą, poddaną wielkiemu ciśnieniu oraz działaniu rozlicznych bardzo krótkich promieni, śledzić będziemy na ekranie telewizyjnym.

W odpowiedniej chwili proces zostanie przerwany przez automatycznie działające przyrządy. Inny usłużny robot wyręczy nas w zmyciu talerzy i naczyń, wysuszy je i zmagazynuje. Elementem dekoracji przyszłego mieszkania, gdzie projektant wnętrz warszawa zaaranżuje nasz ulubiony pokój będzie przede wszystkim zieleń i metamorfoza salonu: bujna, bogata, kwitnąca, owocująca. Dopełni ona technicznie doskonałą całość pierwiastkiem· życia i wspomnieniem pól i lasów , które pierwsze dały schronienie człowiekowi w czasach, kiedy jego panowanie nad światem było bardzo problematyczne i raczej nominalne.

Długo jeszcze można by zagłębiać się w przypuszczenia, długo snuć by można przyszłą historię człowieczego domostwa. Jak przyszłość ta jest realna i możliwa, niech świadczy fakt, że wykonanie omówionej koncepcji mieszkania jest w najdrobniejszych szczegółach możliwe już teraz przy obecnym stanie nauki i techniki (realizacja laboratoryjna oczywiście). Rok 3000 to była symboliczna ulubiona data fantastów i marzycieli. Możliwe, że wtedy ówczesna fantazja stanie się powszechną ogólnoludzką rzeczywistością. Będzie tak, jeśli ludzie przestaną niszczyć nawzajem swoje domostwa, jeśli wszystkie ogromne środki jakimi włada człowiek zostaną zwrócone w kierunku naturalnego i pięknego instynktu budowania.