W rejonie, nazwijmy go wypoczynkowym, wysokości sprzętu dostosowane są do pozycji. horyzontalnych, leżących. Rejon przyokienny przewiduje natomiast pozycje stojące lub siedzące, w związku z tym skala sprzętu jest znacznie podwyższona. Po tej ogólniejszej dygresji wrócimy jeszcze do spraw konkretnych.

Obok jest projektowanie wnętrz sypialnia i omówionego zespołu wyposażenia wnętrza dopełniają: kącik jadalny , który widzimy przy ścianie przeciwległej, obok okna, oraz typowa szafa usytuowana przy tej samej ścianie w pobliżu drzwi. Szafa, którą oglądamy w całej okazałości, odznacza się wprawdzie zręczną formą, ale mimo to dążyć należy do takiego jej ustawienia, które byłoby dla wnętrza najmniej absorbujące i nie rzucało się w oczy. W naszym wypadku było to możliwe dzięki szczęśliwemu umiejscowieniu· drzwi, które pozwoliło na umieszczenie szafy w tak zwanym martwym pasie ruchu.

Ogólna sprawność wnętrza i pełne wykorzystanie wszystkich walorów sprzętu zależy w dużej mierze od układu komunikacji. W naszej kawa lerce zbędne jest wykreślanie jakichkolwiek schematów. Już na pierwszy rzut oka stwierdzimy, że dostęp do wszystkich istotnych punktów wnętrza jest prosty i łatwy. Łatwość w poruszaniu się prostota ruchu to warunek każdego dobrego wnętrza. Zwłaszcza małe pomieszczenia, w których trzeba kluczyć, przepychać się między sprzętami, zawsze wydadzą nam się ciasne i mniej przestronne.

Tak ogólnie rzecz biorąc projektant wnętrz widzi tu zasadniczy układ funkcjonalny kawalerki. Nastrój, charakter, klimat wnętrza są w pewnym sensie jakby rezultatem ogólnej doskonałości użytkowej, z drugiej strony jednak wymagają dokonania pewnych dodatkowych zabiegów. Światło, zieleń, przyjemny drobiazg a przede wszystkim konsekwentna gama kolorystyczna to elementy bardzo istotne, służą one ostatecznemu określeniu charakteru wnętrza, stają się uzupełnieniem jego koncepcji użytkowej.